Tietoa meistä 2017-12-19T10:41:04+00:00
Me olemme coBuilder!
  • Asiantuntija ja uranuurtaja rakennustuotteiden tehokkaiden tiedonhallintajärjestelmien kehittämisessä;
  • Alan veteraani ja pioneeri – rakennustuotetietoihin liittyvää kehittämistyötä jo vuodesta 1997 lähtien, nykyisin kantava openBIM sanansaattaja ja teknologian kehittäjä;
  • Omistautunut toimittamaan ratkaisuja, jotka noudattavat eurooppalaisten viranomaisten asettamia rakentamiseen liittyviä vaatimuksia, lainsäädännöllisiä rajoituksia ja kansallisten standardien määräyksiä;
  • Yhteistä kehitystyötä alan keskeisten järjestöjen kuten FIEC, UNIEP ja CPA kanssa;
  • Vahva fokus ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tietojen huomioimisessa olennaisena osana kestävän kehityksen rakentamista ja rakennettua ympäristöä;
  • Olemme yhteistyökumppani, johon yli 5000 asiakastamme eri puolilla Eurooppaa luottavat;
  • Pääkonttori Norjassa, tytäryhtiöitä Iso-Britanniassa, Ranskassa, Bulgariassa ja Suomessa;
  • Tärkeimpien tuotetietomallien toimitus rakennusteollisuudelle Iso-Britanniassa osana LEXICON-projektia;

Tietoa meistä

Lars Christian Fredenlund
Lars Christian FredenlundOmistaja ja CEO, coBuilder AS
Lars on coBuilder AS:n CEO ja yhtiön perustajia. Lars on yhtiön perustamisesta 1997 lähtien hyödyntänyt rakennusteollisuuden tarpeiden syvällistä tuntemustaan yhtiön tuotteiden kehitystyössä, joka tähtää rakennusteollisuuden toiminnan laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Viime vuosina hän on johtanut kahta alan EU-projektia, ChemXchange ja ProductInfoX, ja hän on johtava asiantuntija buildingSMART International yhteisön Data Dictionary työryhmässä. Lars toimii myös neuvonantajana hallituksille ja kansallisille/Eurooppalaisille yhdistyksille liittyen tiedon hallinnointiin ja hyödyntämiseen.
Peter Foster Jnr.
Peter Foster Jnr.Director of Digital Innovation, coBuilder UK
Pete is an active member in the UK BIM Community
Steering Group Member of BIM2M4 and group member in BIM4SME
Pete has a MSc in Building Information Modelling Management
Christer Grønvold
Christer GrønvoldCTO, coBuilder AS
Christer on coBuilder AS:n CTO ja yhtiön perustajia. Christerillä on 25 vuoden kokemus IT-alalta ja hän on johtanut coBuilderin teknistä kehitystyötä aina yhtiön perustamisesta 1997 alkaen nykypäivän state-of-the-art kehitysprojekteihin asti kuten IOCT ”The Internet of Construction Things”. Christer on ollut yhtiön perustamisen avainhenkilöitä ja hänellä on ollut merkittävä rooli yhtiön kehittämisessä johtavaksi bsDD- ja IFC-standardipohjaisen tiedonhallinnan ja tiedonsiirron asiantuntijaksi.
Henning Kongsgård
Henning KongsgårdIT Manager, coBuilder AS
Henning aloitti yhtiössä vuonna 2000 ja on coBuilder AS:n IT-johtaja. Hän on toiminut coBuilderin suurimpien ohjelmistokehitysprojektien vetäjänä ja vastannut niiden koordinoinnista. Henning on sekä buildingSMART Norjan että BuildingSMART Internationalin standardisointikomiteoiden aktiivijäsen, erityisesti vaikuttaen SDS-tiedonsiirtostandardin kehittämistyössä. Viime vuosina hän on myös ollut kahden EU-projektin, ChemXchange ja ProductInfoX, johtajana.
Espen Schulze
Espen SchulzeR&D Manager, coBuilder AS
Espen on työlleen omistautunut coBuilderin tutkimus- ja kehitysosaston johtaja. Hän on perehtynyt erityisesti rakennusteollisuusalan standardeihin sekä lainvalmistelutyöhön ja tehnyt laajaa tutkimusta liittyen Eurooppalaisiin rakennusalan määräyksiin ja direktiiveihin, CEN/CENELEC standardeihin, ISO standardeihin, kansallisiin standardeihin, BIM standardeihin ja rakentamiseen, rakennustuotteisiin ja järjestelmiin kohdistuviin vaatimuksiin. Espen on CENin ja buildingSMART Internationalin aktiivijäsen standardisointityöhön liittyen.
Bistra Papazova
Bistra PapazovaCEO, coBuilder BG
Bistralla on yli 10 vuoden johtamiskokemus ohjelmistoyrityksissä, jotka toimittavat ratkaisuja sekä Bulgarialaisten että kansainvälisten asiakasyritysten tarpeisiin. Bistra on ollut useiden konsultointi- ja ohjelmistokehitysprojektien vetäjänä mm. rahoitus-, pankki-, palvelu-, valmistus- ja julkishallinnollisella alalla. Hän hallitsee sekä perinteiset (waterfall) että ketterät (SCRUM, Kanban) projektinhallinnan menetelmät. Hän on kansainvälisesti arvostettu liiketoimintaprosessien ja niiden kehittämisen asiantuntija ja kouluttaja.
Frederic GRAND
Frederic GRANDCEO, coBuilder France
Member of Mediaconstruct and bSDD Steering Committee (buildingSMART Data Dictionary).
Member of the AFNOR PPBIM standardization committee and also French expert at CEN / TC 442 / WG4.
Leading the WG TG1 working on the XP P07-150 standard to become an European standard.
Leading the Mediaconstruct working group on the experimentation of the exchange formats between BIM software and catalogs / libraries.